База

Театърът разполага с фоайе, зрителна зала, озвучителна и осветителна кабина.

В зрителната зала има 190 места, разположени на 12 реда.

Сценичният отвор е с размери 6 м. широчина и 4 м. височина, а авансцената е с дълбочина 3 м. Сцената разполага с 8 чиги, 2 подвижни осветителни моста, 72 силнотокови кръга, които дават възможност да се включат до 140 прожектора.

ОСВЕТЛЕНИЕ / СХЕМА