СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ

КУКЛЕН ТЕАТЪР – СЛИВЕН
ОБЯВЯВА СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ ЗА
ДЛЪЖНОСТ ОСВЕТИТЕЛ

 1. Описание на длъжността:
  Отговаря за създаването на вярна светлинна партитура на спектаклите;
  Отговаря за качеството на осветлението на спектаклите от репертоара на театъра;
  Грижи се за правилната експлоатация и изправност на поверената му техника, за която отговаря и материално;
  Длъжен е да въвежда всички новости в осветителната техника за създаване на вярна осветителна партитура на спектаклите;
 2. Изисквания за заемане на длъжността:
  2.1. завършено средно образование; / ПГ по механотехника, ПГ по електротехника/;
  2.2 компютърна грамотност;
  2.3. мотивация, предприемчивост, отговорност, работоспособност, мобилност, комуникативност, работа в екип;
  2.4. трудовият стаж по специалността на подобна позиция е предимство;
 3. Необходими документи за кандидатстване:
  3.1. Автобиография - европейски формат /СV/;
  3.2. Документи удостоверяващи образование и квалификации;
  3.3. Документи удостоверяващи придобит трудов стаж.
 4. Трудовото възнаграждение се определя съгл. ВПРЗ, компетенциите и квалификациите на кандидата.
 5. Ненормиран работен ден, съобразен с програмата на театъра.
  Кандидатите могат да подават документи в счетоводството на театъра на адрес: гр. Сливен, бул. „Цар Освободител“ № 24, втори етаж или на e-mail: kuklenteater@mail.bg в срок до 31.03.2023 г.;
  За повече информация: +359 884 249 170;