Свободни позиции

КУКЛЕН ТЕАТЪР – СЛИВЕН ОБЯВЯВА СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТ ТЕАТЪР - МАЙСТОР

Описание на длъжността: Организира цялостната дейност свързана с подготовката на материалната част на спектаклите (строеж, разваляне, товарене, разтоварване) за провеждане на репетиции и представления, съгласно програмата на театъра в града и турне. Осигурява условия за правилно, безопасно и точно монтиране на декора; Отговаря за изправността и правилното съхранение на декора, практикаблите, инструментариума, сценичните съоръжения, сценично имущество, реквизит и др.

Изисквания за заемане на длъжността:

2.1. завършено средно образование; / ПГ по механотехника, ПГ по електротехника, дърводелство, металообработка ;/

2.2. мотивация, предприемчивост, отговорност, работоспособност, мобилност, комуникативност, работа в екип;

2.3. трудовият стаж по специалността на подобна позиция е предимство;

2.4. Правоспособност за управление на автомобил категория „В“;

Необходими документи за кандидатстване:

3.1. Автобиография - европейски формат /СV/;

3.2. Документи удостоверяващи образование и квалификации;

3.3. Документи удостоверяващи придобит трудов стаж.

Ненормиран работен ден, съобразен с програмата на театъра. Кандидатите могат да подават документи в счетоводството на театъра на адрес:

гр. Сливен, бул. „Цар Освободител“ № 24, втори етаж или на e-mail: kuklenteater@mail.bg

За повече информация: +359 884 249 170;