Деян Иванов

озвучител

Лична информация:

Трудов стаж:

Озвучител

V МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА „МАГИЯТА НА ВЯТЪРА“ — СЛИВЕН