Технически екип

Милка Андреева

Втори асистент на режисьора