Венелин Гигов

Отговорник художествено осветление

Лична информация:

Трудов стаж:

Отговорник художествено осветление

V МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА „МАГИЯТА НА ВЯТЪРА“ — СЛИВЕН