Технически екип

Венелин Гигов

Ръководител художествено осветление