Йоланта Иванова

Отговорник художествено ателие

Лична информация:

Трудов стаж:

Отговорник художествено ателие

V МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА „МАГИЯТА НА ВЯТЪРА“ — СЛИВЕН