Творчески екип

Димо Савов

Актьор

актьор

Образование

„Актьорство за куклен театър“ - НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“

Художествен ръководител - проф. д-рКонстантин Каракостов

Роли в тетатъра

"Любовта на Дон Перлимплин"
Ф.Г. Лорка | 2022г. |реж. проф. Боньо
Лунгов | КТ НАТФИЗ
в ролята на Дон Перлимплин
"Бяла приказка" Валери Петров | 2022г. |реж. проф. д-р
Константин Каракостов | КТ НАТФИЗ
в ролята на Свраката
"Случайна гара" Чудомир, Йордан Радичков, Елин Пелин |
2022г. | реж, Св. Добрев, доц. д-р В.
Кардашевска | КТ НАТФИЗ
"Вечер на класа, откъси от Шекспир" Уилям Шекспир | 2021г. |реж. доц. д-р Т. Мечкарски, д-р Н. Панайотова | КТ
НАТФИЗ