Теодора Василева

Касиер

Лична информация:

Трудов стаж:

Заемана длъжност или позиция
Касиер

Касиер

V МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА „МАГИЯТА НА ВЯТЪРА“ — СЛИВЕН