Наталия Алексиева

Експерт “Връзки с обществеността”

Лична информация:

Трудов стаж:

Експерт “Връзки с обществеността”

V МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА „МАГИЯТА НА ВЯТЪРА“ — СЛИВЕН