Любомир Колаксъзов

Заместник директор

Лична информация:

Трудов стаж:

Заемана длъжност или позиция
Заместник директор

Заместник директор

V МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА „МАГИЯТА НА ВЯТЪРА“ — СЛИВЕН