Антон Рангелов

Артистичен секретар

Лична информация:

Трудов стаж:

Заемана длъжност или позиция
Артистичен секретар

Артистичен секретар

V МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА „МАГИЯТА НА ВЯТЪРА“ — СЛИВЕН