Зимен празник

Всички обичат празниците! Само че под „празник” всеки разбира нещо различно. За някои това е веселба, за други — вкусно хапване, за трети — почивка… Как да си създадем един хубав празник за всички? Отговор на този въпрос ще  потърсят героите от кукления спектакъл „Зимен празник”. Когато едно малко Мече трябва да спи зимен сън (природен закон!) и е тъжно, че ще пропусне горския зимен празник, тогава…? Тогава приятелите му Зайо, Катеричката и Светулката откриват, че:

Празникът красив се получава щом всеки нещо от себе си дава!

V МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА „МАГИЯТА НА ВЯТЪРА“ — СЛИВЕН