БАБА, ВНУЧЕ И КУЧЕ

Гостува куклен театър “Георги Митев”-Ямбол

V МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА „МАГИЯТА НА ВЯТЪРА“ — СЛИВЕН