Зарежда Събития
  • Това събитие е минало събитие.

КАПИТАНЕ, КАПИТАНЕ! /Държавен куклен театър Бургас/

Автор:
Румен Николов
Режисьор:
Мария Банова
Сценография:
Мария Банова
Участници:
Неделина Роселинова,
Делян Кьосев
Музика:
Валерия Крачунова- Попова

10.30 ч.

в салона на ДКТ Сливен

Държавен куклен театър – Бургас
КАПИТАНЕ, КАПИТАНЕ!

Автор: Румен Николов
Режисура: Мария Банова
Сценография: Мария Банова
Музика: Валерия Крачунова-Попова
Участват: Неделина Роселинова,
Делян Кьосев

Как се става капитан? Трябва кораб, но не обикновен, а такъв, с който да преминеш през шест морски изпитания, който да те преведе през шест необикновени морета, а на седмото, родното море, да акустираш като безстрашен Капитан с голямо капитанско сърце.


10.30

at State puppet theatre Sliven

State puppet theatre – Burgas, Bulgaria
CAPTAIN, CAPTAIN!

Author: Rumen Nikolov
Directed by Maria Banova
Scenography: Maria Banova
Music: Valeria Krachunova-Popova
Cast: Nedelina Roselinova, Deliyan Kiosev

How do you become a captain? You need a ship, but not an ordinary one, but one with which you can go through six sea trials, which will take you through six extraordinary seas, and on the seventh, the native sea, you will dock like a fearless Captain with a big captain's heart.

Програма

Дата:
11 октомври, 2023
Час:
12:00 до 13:00
Категория за Събитие:
Място: