Зарежда Събития
  • Това събитие е минало събитие.

ХРАБРИЯТ ОЛОВЕН ВОЙНИК /ДКТ „Георги Митев-Жоро“ Ямбол/

10:30 ч

В салона на ДКТ Сливен

ДКТ “Георги Митев-Жоро”, Ямбол    

ХРАБРИЯТ ОЛОВЕН ВОЙНИК
по Х. Кр. Андерсен

Драматизация – Теодора Георгиева
Режисьор – Любомир Колаксъзов
Сценография и кукли – Цецка Ивайлова
Композитор – Христо Намлиев
Хореография – Мария Димитрова
Участват: Анна-Валерия Гостанян, Христо Петев

Войник, който побеждава страховете си и проявява храброст. Балерина, мечтаеща за свобода и приятелство. Таласъм, който търси мястото, където да бъде щастлив. Фея, бореща се да успее в своя феерически план. Всички заедно, живеещи в една вълшебна кутия, се впускат в магическо пътешествие.
Техният свят и съдба е тази кутия, в която се раждат, живеят, мечтаят да напуснат, но постоянно се връщат и умират. Кутията е тяхната съдба и дори да се опитат да избягат от нея, тя ги връща отново и отново. Среща ги, разделя ги и ги прибира по различен път в своя тайнствен и вълшебен свят.
„Храбрият оловен войник“ е просто приказка за самия живот и всеки ще види в нея това, което иска да види.


10:30 

At State puppet theatre Sliven

 

State puppet theatre “Georgi Mitev” Yambol 

THE BRAVE TIN SOLDIER

by Hans Christian Andersen  

                      

Dramatization – Teodora Georgieva

Director – Lyubomir Kolaksazov

Stage and puppet design – Tsetska Ivaylova 

Music – Hristo Namliev  

Choreographer – Mariya Dimitrova 

Cast: Anna-Valeriya Gostanyan, Hristo Petev

A soldier who overcomes his fears and shows courage; A little lady dancer dreaming of freedom and friendship; A goblin looking for a place to be happy; A fairy struggling to succeed in her enchanting plan; They all together living in a magic box, embark on a magic journey.

Their world and destiny is this box in which they are born, live, dream of leaving, but they always return and die. The box is their destiny and even if they try to escape from it, the box brings them back again and again. The box meets them, separates them and brings them back in a different way to its mysterious and magical world.  

The Brave Tin Soldier is just a tale of life itself, and everyone will see in it what they want to see.  

 

Програма

Дата:
10 октомври, 2023
Час:
12:00 до 13:00
Категория за Събитие:
Място: