Зарежда Събития
  • Това събитие е минало събитие.

ДЖАК И БОБЕНОТО СТЪБЛО / СТОЛИЧЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР

10.00 ч.

в салона на ДКТ Сливен

Столичен куклен театър
ДЖАК И БОБЕНОТО СТЪБЛО

драматизация и режисура: Веселин Бойдев
Сценография: Христина Стоилова
Композитор: Михаил Шишков
Участват: Ана-Мария Лалова, Ваня Камянска,
Димитър Иванов, Христо Димитров

Представлението по английската народна приказка „Джак и бобеното стъб-
ло“, позната от детството на десетки поколения, показва пътя на израстването.
Припомня ни, че най-важни са честността и истинското приятелство, а при него различията нямат значение.
През какви ли приключения ще премине Джак? Кого ли ще срещне по пътя си? И по какъв начин ще го промени това вълшебно пъте-
шествие? Отговорите на тези въпроси ще разберете, ако гледате представлението и се потопите в магията на приказката!


10.00

at State puppet theatre Sliven

Sofia Puppet theatre, Bulgaria
JACK AND THE BEANSTALK

Dramatisation and direction: Veselin Boydev
Scenography: Hristina Stoilova
Composer: Mikhail Shishkov
Cast: Ana-Maria Lalova, Vanya Kamyanska,
Dimitar Ivanov, Hristo Dimitrov

The performance of the English folk tale "Jack and the Beanstalk", known from the childhood of dozens of generations, shows the path of growth. It reminds us that honesty and true friendship are most important, and differences do not matter to
him. What adventures will Jack go through? Who will he meet on his way? And more How will this magical journey change him? The answers to these questions will find out if you watch the performance and immerse yourself in the magic of the fairy tale!

Програма

Дата:
12 октомври, 2023
Час:
12:00 до 13:00
Категория за Събитие:
Място: