ПРЕЗ МАРТ В КУКЛЕН ТЕАТЪР-СЛИВЕН

ПРИКАЗКА ЗА КЪСМЕТА

2020-03-01

11.00 часа

в салона на ДКТ-Сливен

* със спектакъла ще празнуваме и рождения ден на децата родени през февруари

ПЪРВОБИТНА ПРИКАЗКА

Гостува ДКТ-Ямбол

2020-03-08

11.00 часа

в салона на ДКТ-Сливен

КОМЕДИАНТКАТА

2020-03-11

19.00 часа

в салона на ДКТ-Сливен

СПЯЩАТА КРАСАВИЦА

2020-03-15

11.00 часа

в салона на ДКТ-Сливен

ПРОЛЕТ ИДЕ

2020-03-22

11.00 часа

в салона на ДКТ-Сливен

МАЛКОТО ДЖУДЖЕ

2020-03-29

11.00 часа

в салона на ДКТ-Сливен

* със спектакъла ще празнуваме и рождения ден на децата родени през март

КОМЕДИАНТКАТА

2020-03-30

19.30 часа

в салона на Нов театър НДК-София

V МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА „МАГИЯТА НА ВЯТЪРА“ — СЛИВЕН