ОТ РИО НА МОН-СЛИВЕН

Благодарим за оказаното доверие и партньорство!

BLAGODARNOST

V МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА „МАГИЯТА НА ВЯТЪРА“ — СЛИВЕН