„ВДЪХНОВЕНИЕ – ИЗКУСТВО ЗА ПРОМЯНА“

Държавен куклен театър Сливен в партньорство с Норвежкия професионален

театър “Kompany13” започва реализацията на

проект BGCULTURE-3.001-0047-C01

„ВДЪХНОВЕНИЕ – ИЗКУСТВО ЗА ПРОМЯНА“,

по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

финансиран по първа покана за набиране на проектни предложения по

Резултат 3 „Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и

културни малцинства / Фокус върху роми/ “, в рамките на Финансов механизъм на

Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014- 2021

„ВДЪХНОВЕНИЕ – ИЗКУСТВО ЗА ПРОМЯНА” е мултижанров проект, който

обединява професионални артисти от Държавен куклен театър - Сливен,

педагози, ученици и родители. Проектът включва посещение на образователни

спектакли от репертоара на ДКТ – Сливен, творчески ателиета, създаване на

куклено – театрален спектакъл по ромски приказки и легенди. Съвместната

работа на професионални артисти с педагози и деца от ромските училища в

града има за цел да повиши достъпа до култура на децата от малцинствената

група, да развие познания и компетенции, свързани със създаването и

потребяване на изкуство, да насърчи подрастващите да развиват артистичните

си заложби, да стимулира и други артисти от областта на кукления театър в

посока на съвместни дейности с деца и подрастващи от ромската общност в

България.

Посещението на театрална постановка има потенциала да бъде завладяващо и

силно емоционално изживяване, което дава възможност и за уникален вид

обучение. Театърът може да докосне въображението, да породи любопитство

или да запали артистичен импулс. Досегът с театралното изкуство помага за

духовното израстване на децата, формиране на усет към красивото, обогатява

ценностната им система, художествен поглед, образно мислене и въображение.

Началото на проекта поставяме с представянето на два от нашите

образователни спектакли на 9-ти, 10-ти, 20-ти и 23-ти март 2023 г. пред

учениците от ОУ„Юрий Гагарин“ и ОУ „Братя Миладинови“ Сливен :

„Телефон 112“

Автор:

Теодора Попова-Лазарова,

Адаптация: Ефимия Павлова

Сценография:

Диана Узунова— Тодорова

Участници:

Вангел Апостолов, Василена Чернаева, Георги Янев, Миглена Господинова,

Музика:Владимир Джамбазов

и „Малкото джудже“

Автор: Теодора Попова-Лазарова

Режисьор и музикално оформление: Петромил Денев

Сценография и кукли: Евелина Савицка

Участници: Георги Янев, Силвана Петрова, Никол Големанова

През месец октомври в салона на театъра, учениците ще се запознаят с Норвежкия професионален театър “Kompany13” и техният интерактивен

спектакъл „Ромео и Жулиета“

Продължителност на проекта - 14 месеца - 01.03.2023 – 30.04.2024


ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ, "ПРОЕКТ ВДЪХНОВЕНИЕ-ИЗКУСТВО ЗА ПРОМЯНА"