Проекти и програми — Проект – Национално турне “Телефон 112″

2014г.

Проект – Национално турне на спектакъла „Телефон 112“ подкрепено от Дирекция „Национална система 112“ и Министерство на образованието

ТЕЛЕФОН 112

Автор – Теодора Попова

Режисьор – Ефимия Павлова

Сценограф – Диана Узунова – Тодорова

Композитор – Владимир Джамбазов

Участват – Евгения Ангелова, Диляна Иванова /Борислава Бориславов, Милен Делчев,

Иван Кордов

За първи път в България,  спектакъл, в който се популяризира  и обяснява  необходимостта от съществуването на  единен европейски номер  112. Спектакълът се посреща с голям интерес от децата, техните възпитатели и учители, става основа за коментар, за обсъждане на важността от познаването му, случаите, в които той се използва и  за наказанието/ за сега само в постановката/ при неправилна му и безотговорна  употреба.

V МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА „МАГИЯТА НА ВЯТЪРА“ — СЛИВЕН