Проекти и програми — Проект ORALITIES /ОРАЛИТЕ/

Проект ORALITIES / ОРАЛИТЕ/  е по програмата Култура 2007 – 2013 на Европейския съюз. Партньори по проекта са страните от Южна Европа и Средиземноморието, които са членки на Асоциацията на градовете с културно историческо наследство АВЕК. Община Сливен е член на тази организация от 2005г. Водеща организация по проект ORALITIES / ОРАЛИТЕ/  е община Евора, Португалия. Партньори са общините Мертола и Иданя -Нова от Португалия, Оренсе от Испания, Равена от Италия, Биргу от Малта, Сливен от България, Асоциация Сюд а Арл от Франция.

Проектът  цели създаването на междукултурен диалог, международна мобилност, насърчаване на международния обмен на произведения на културата и изкуството, създаване на нови възможности за развитие на общностите чрез диалог и сътрудничество.

Дейностите са в четири направления

-          Традиционна и популярна музика

-          Устна традиция

-          Фестивали – антична и ренесансова музика, театър

-          Културна библиотека

По  проекта ORALITIES /ОРАЛИТЕ / куклен театър  Сливен участва

 2009г.

Иданя-Нова, Португалия – втори модул  -  конференция  на тема „Традицията представена на съвременен език”  с темата „Фолклорът представен за деца” разработена от Бианка Бенковска ,

Мертола – трети модул – спектакъл „Магьосницата Време” и уъркшоп „Фолклорна закачка”

2012г.

Равена, Италия – трети модул – спектакъл „Любовта към трите портокала”

Евора, Португалия – трети модул – спектакъл „Любовта към трите портокала”

V МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА „МАГИЯТА НА ВЯТЪРА“ — СЛИВЕН