В НАЧАЛОТО

Неспокойна словесна кардиограма по стихове на съвременни поетеси

Жест, слово, движение, музика, визия

Спектакъл за възрастни

Посланието на текстовете намира своя изказ, позован на отдавна утвърдени течения в европейския танцов и движенчески театър, вдъхновено от творци като Пина Бауш, Саша Валц, Доминик Мерси.

Силните решения във формата правят спектакъла необикновен и цялостен в същото време. По необичаен начин прозвучават думите на унгарските поетеси Жофия Балла, Кристина Тот, Жужа Бенеи, Анна Т. Сабо, Кинга Фабо, Жужа Раковски и българските поетеси Пенка Ватова, Елка Димитрова, Надежда Захариева, Искра Ангелова, София Несторова, Цвета Софрониева.

Спектакълът е пропит от атмосферата на дирене и проглеждане в света на болката и жаждата за живот.

V МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА „МАГИЯТА НА ВЯТЪРА“ — СЛИВЕН