ПУК

Има във морето

На детските игри

Бисерче, което

Ни прави по-добри…

“Бисерчета тук – бисерчета там”. “– Тук наблизо бяха!”, а в същото време “никъде ги нямало”. Къде ли са? Дали ще ги намерим? Или ще ни ги покажат… Нека заедно да слезем в дълбокото и да ги потърсим.

V МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА „МАГИЯТА НА ВЯТЪРА“ — СЛИВЕН