ДОКОСВАНЕ

Неспокойна словесна кардиограма от стихове на съвременни български и унгарски поетеси.

Поредицата от етюди е дело на съвместния труд на пет актриси, които не само препредават посланието на стиховете, а преосмисляйки го през собствените си усещания го излъчват към зрителите в една нова форма.

Текстът на представлението е изграден по  стихотворения на седем български и две унгарски поетеси. Прозвучават думите на Пенка Ватова, Ана Боянова, София Несторова, Цвета Софрониева, Надежда Захариева, Елка Димитрова и Искра Ангелова, Жофиа Балла, и Анна Т. Сабо.

Продукцията е пропита от атмосферата на дирене и проглеждане в света на болката и жаждата за живот, на раната и милувката, на насилието и състраданието, затворен между стените на убийственото темпо и на спокойствието. Тези съвременни текстове изтръгват извиращи от дълбоката традиция ритуални движения и звуци, мелодии. Срещат се традиция и модерен изказ. Силните формални решения правят спектакъла необикновен и цялостен в същото време.

V МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА „МАГИЯТА НА ВЯТЪРА“ — СЛИВЕН