СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ – АКТЬОР 

ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – СЛИВЕН

ОБЯВЯВА СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ ЗА

ДЛЪЖНОСТ АКТЬОР / МЪЖ/

Образователни изисквания: завършено висше образование по актьорско майсторство, степен бакалавър.

Квалификационни изисквания: професионален опит – по преценка на ръководството;

Други изисквания: висока театрална и обща култура; постоянна актуализация на знанията.

Поведенчески характеристики: умение за работа в екип, комуникативност.

Личностни качества: отговорност, прецизност, организираност, аналитично мислене, лоялност.

Необходими документи за кандидатстване:

1.Автобиография - европейски формат /СV/;

2. Документи удостоверяващи образование и квалификации;

3. Документи удостоверяващи придобит трудов стаж.

4.Портфолио.

5. Мотивационно писмо

Кандидатите могат да подават документи в счетоводството на театъра на адрес: гр. Сливен, бул. „Цар Освободител“ № 24, втори етаж или на e-mail: puppets.sliven@gmail.com в срок до 28.02.2024 г.;