ПРОЕКТ „ВДЪХНОВЕНИЕ – ИЗКУСТВО ЗА ПРОМЯНА“

Скъпи приятели,

Държавен куклен театър Сливен в партньорство с Норвежкия професионален театър “Kompany13” започва реализацията на

проект BGCULTURE-3.001-0047-C01

„ВДЪХНОВЕНИЕ – ИЗКУСТВО ЗА ПРОМЯНА“,

по   Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ финансиран по първа покана за набиране на проектни предложения по Резултат 3 „Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства/ Фокус върху роми/“, в рамките на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014- 2021

Повече за проекта:

„ВДЪХНОВЕНИЕ – ИЗКУСТВО ЗА ПРОМЯНА“