КУКЛЕН ТЕАТЪР – СЛИВЕН ОБЯВЯВА СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТ ТЕАТЪР – МАЙСТОР

Повече относно свободната позиция тук