“Вдъхновение – изкуство за промяна” / Ателие по кукломайсторство

Държавен Куклен театър Сливен приключи дейностите включени в Ателие по
Кукломайсторство “Пинокио”
в рамките на Проект “Вдъхновение – изкуство за промяна”

Държавен Куклен театър Сливен обявява успешното завършване на Дейност 2.4 - Ателие по Кукломайсторство “Пинокио” в рамките на иновативния проект “Вдъхновение – изкуство за промяна”. Този проект се осъществява в партньорство с Норвежкия професионален театър “Коmраnу 13”, а реализирането му е обезпечено с финансовата подкрепа от Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 - 2021. в рамките на програма "Културно предприемачество, наследство и сътрудничество". Проект NºBGCULTURE - 3.001-0047-C01 цели да подобри информираността за изкуство и култура в общностите на етнически и културни малцинства, с основен фокус върху ромската общност. Фокусиран върху развитието на децата от ромски произход, проектът им предоставя уникална възможност да участват в работилници по кукломайсторство, в които се запознаха с основни техники и приложни умения, и развиваха своето въображение, чрез изработване на различни видове кукли, вдъхновени от героите на Ателието по драматургия.
Театралната образователна инициатива има за цел не само да развие творчески умения, но и да насърчи въображението и самочувствието на участниците. Държавен
Специални благодарности към нашите партньори от ОУ “Братя Миладинови” и ОУ “Юрий Гагарин”, гр. Сливен, за успешното приключване на това вдъхновяващо пътешествие в света
на изкуството и куклите.