Деян Иванов

озвучител

Лична информация:

Трудов стаж:

Тон техник

V МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА „МАГИЯТА НА ВЯТЪРА“ — СЛИВЕН