Христо Георгиев

Театър майстор

Лична информация:

Трудов стаж:

Театър майстор

V МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА „МАГИЯТА НА ВЯТЪРА“ — СЛИВЕН