Георги Атанасов

театър майстор

Лична информация:

Трудов стаж:

театър майстор

V МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА „МАГИЯТА НА ВЯТЪРА“ — СЛИВЕН