Иван Нкифоров

сценотехника

Лична информация:

Трудов стаж:

сценотехника

V МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА „МАГИЯТА НА ВЯТЪРА“ — СЛИВЕН