Наталия Гочева

Сценограф

Лична информация:

Трудов стаж:

Заемана длъжност или позиция
Сценограф

Сценограф

V МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА „МАГИЯТА НА ВЯТЪРА“ — СЛИВЕН