Мариана Петрова

художествено ателие

Лична информация:

Трудов стаж:

художествено ателие

V МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА „МАГИЯТА НА ВЯТЪРА“ — СЛИВЕН