Михаил Спасов

Завеждащ постановъчна част

Лична информация:

Трудов стаж:

Завеждащ постановъчна част

V МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА „МАГИЯТА НА ВЯТЪРА“ — СЛИВЕН