Евдокия Дюлгерова

Експерт връзки с обществеността

Лична информация:

Трудов стаж:

V МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА „МАГИЯТА НА ВЯТЪРА“ — СЛИВЕН