Ефимия Павлова

Директор и Художествен ръководител

Лична информация:

Трудов стаж:

V МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА „МАГИЯТА НА ВЯТЪРА“ — СЛИВЕН