Славейка Петрова

Организатор

Лична информация:

Трудов стаж:

Заемана длъжност или позиция
организатор

Организатор

V МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА „МАГИЯТА НА ВЯТЪРА“ — СЛИВЕН