Албена Халачева

Експерт маркетинг и реклама

Лична информация:

Трудов стаж:

Експерт интегрирани маркетингови комуникации.

Разработване и реализация на маркетингова и комуникационна  политика на театъра.
Изготвяне и реализиране на рекламни и ПР концепции и кампании. Поддържане връзка и координация с рекламни агенции и печатници, относно изработката на рекламните материали за спектаклите на театъра. Поддържане връзка с медиите, изготвяне и разпространение на пресинформации.  Поддържане и актуализация на информацията на интернет страницата на театъра. Организиране на представления и турнета в страната и в чужбина.

V МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА „МАГИЯТА НА ВЯТЪРА“ — СЛИВЕН