Константина Самарджиева

Лична информация:

Трудов стаж:

Константина Самарджиева
IV МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА „МАГИЯТА НА ВЯТЪРА“ — СЛИВЕН 15.09–19.09.2015 г.