ЦЪФНАЛИ ОЧИ

14+ години

Режисура
Габриела Хаджикостова
Ищван Наги (Малко Театро)
Музика
Атила Шимон (Малко Театро)
Декор и костюми
Габриела Хаджикостова (Малко Театро)
участват актрисите от (ДКТ-Сливен):
Мария Джойкева
Никол Николова
Никол Султанова
Цветелина Николова

„Когато очите на жената цъфнат, не е на добро…  А те може никога да не цъфнат.“

 Спектакъл по романа на Радостина Ангелова „Виенски апартамент“

Това, което ще видят зрителите, не е пиеса написана въз основа на романа. Това е спектакъл, който съчетава слово, модерен танцов театър, музика и движение. Но от всичко това се ражда едно цяло. Основата е не сюжетната линия, която е гръбнакът на романа, а необикновените лирически отклонения, които Радостина Ангелова е вплела в него.

Типично за Малко театро е, че борави с литературни текстове на много български автори. Но това не са пиеси в класическия смисъл на думата. Това са синтетични спектакли, в които съчетаваме много видове изкуства. Без да робуваме на конвенции прекосяваме смело жанрови и езикови граници.

Синтетичният спектакъл се ражда в резултат на съвместна работа между Малко театро – Унгария и Държавен куклен театър Сливен.

Програма

19.00 часа
Нов театър-НДК, София

Галерия

V МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА „МАГИЯТА НА ВЯТЪРА“ — СЛИВЕН