СКРЪБНА ВЕСТ

На 15.09.2019 г.

почина

КАТИЛЕЙ КОСТАДИНОВ КАТЕЛИЕВ – ЛЕО!

Дългогодишен актьор от Държавен куклен театър Сливен,  оставил отпечатък с многобройните си роли изиграни на сцената на театъра.

 

ПОСЛЕДНО СБОГОМ!

ПОЧИВАЙ В МИР, ЛЕО!

От    Държавен куклен театър Сливен

V МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА „МАГИЯТА НА ВЯТЪРА“ — СЛИВЕН