ОТМЯНА НА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Уважаеми зрители,

Във връзка със заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването, се отменят всички представления на Държавен куклен театър Сливен за периода 22 – 31 март 2021 г.

Следете сайта и социалните мрежи на театъра за новини около отварянето на театъра и програмата за април.

V МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА „МАГИЯТА НА ВЯТЪРА“ — СЛИВЕН