Еfimya Pavlova

Директор и Художествен ръководител

Лична информация:

Трудов стаж:

V INTERNATIONAL FESTIVAL OF ARTS “MAGIC OF WIND” - SLIVEN