THE SLEEPING BEAUTY

age
4+

Stage version
Dimitar Pavlov
Zlati Zlatev
Director
Zlati Zlatev
Scenography
Kosta Ortodoksov
Music
Vladimir Dzhambazov
Cast
Maria Raicheva
Georgi Janev
Hristina Penkova
Lyubomir Zhelev

Sorry, this entry is only available in български.

Gallery

V INTERNATIONAL FESTIVAL OF ARTS “MAGIC OF WIND” - SLIVEN