News

Откриване на новия творчески сезон

(български) Откриване на новия творчески сезон

 

Юбилеен сборник

(български) Юбилеен сборник

 

С прискърбие се разделяме с Лидия Александрова!

(български) С прискърбие се разделяме с Лидия Александрова!

 

ВСЯКА СРЯДА И В НХГ "Д. ДОБРОВИЧ"

(български) ВСЯКА СРЯДА И В НХГ “Д. ДОБРОВИЧ”

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯТА НИ ПРЕЗ АВГУСТ

(български) ПРЕДСТАВЛЕНИЯТА НИ ПРЕЗ АВГУСТ

 

ОТМЯНА НА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

(български) ОТМЯНА НА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

 

ПРЕЗ ЮЛИ В КУКЛЕНИЯ ТЕАТЪР

(български) ПРЕЗ ЮЛИ В КУКЛЕНИЯ ТЕАТЪР

 

ОТНОВО ИГРАЕМ ЗА ВАС!

(български) ОТНОВО ИГРАЕМ ЗА ВАС!

 

ВЪЛШЕБНО ПЪТЕШЕСТВИЕ

(български) ВЪЛШЕБНО ПЪТЕШЕСТВИЕ

 

ОТМЯНА НА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

(български) ОТМЯНА НА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

 

V INTERNATIONAL FESTIVAL OF ARTS “MAGIC OF WIND” - SLIVEN