Контакти — Държавен куклен театър Сливен

Адрес:
булевард „Цар Освободител“ 24, Сливен
Тел.:
(044) 62 35 41
Организатори:
0876 810 470; 0884 251 969; 0884 251 507
E-mail:
kuklenteater@abv.bg

kuklen_sliven@abv.bg   – организатори

Държавен куклен театър Сливен
V МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА „МАГИЯТА НА ВЯТЪРА“ — СЛИВЕН