Контакти — Държавен куклен театър Сливен

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ТЕАТЪРА и КАСАТА

Всеки делничен ден от 9:00 до 17:30 или непосредствено преди представленията в неделя.

Адрес:

булевард „Цар Освободител“ 24, Сливен

Телефони:

Директор – (044) 62 27 18
Зам. директор – (+359) 894 099 565
Гл. счетоводител -  (044) 62 51 86
Каса -  (044) 62 35 41

Организатори:

Галя Иванова  -  0884 251 969
Радост Бояджиева  -  0876 363 229

E-mail:

Директор – kuklenteater@abv.bg

Организатори – kuklen_teater@abv.bg

Връзки с обществеността – puppets.sliven@gmail.com

Държавен куклен театър Сливен
V МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА „МАГИЯТА НА ВЯТЪРА“ — СЛИВЕН